Betingelser, BK Logistikk AS

  • BK Logistikk as kan bare holdes ansvarlig for driftsfeil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
  • BK Logistikk as  vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
  • BK Logistikk as  er ikke økonomisk ansvarlig for feil lagerbeholdning.
  • Kunden plikter å forsikre varene sine selv.
  • Tapt eller skadet gods under frakt erstattes etter fraktørens betingelser om skadet/tapt gods